Tilrettelæggelse af specialpædagogisk støtte (SPS)

2022-12-03T13:40:27+01:00

Tilrettelæggelse af specialpædagogisk støtte (SPS) Send forespørgsel Det lærer du på kurset Det er dokumenteret, at elever med ordblindhed, psykiske vanskeligheder mv. klarer sig godt på ungdomsuddannelserne, hvis de får den rette SPS-støtte. På kurset introduceres du til, hvordan man kan tilrettelægge SPS-støtte både individuelt, på hold og [...]

Go to Top