Sårbare hjerner og undervisning

Vil du vide mere om kurset “Sårbare hjerner og undervisning” eller booke en tid?

“Det var noget alle på hele skolen burde høre”

Deltager, Aabenraa Statsskole

”Det var fabelagtigt godt”

Deltager, Aabenraa Statsskole

”Dem kunne jeg godt holde til at høre mere end én gang”

Deltager, Aabenraa Statsskole

“Hands on-viden fra de to oplægsholdere, som fik formidlet neurologisk viden som grundlag for tanker om undervisning, som blev omsat til konkrete og brugbare inputs og værktøjer. En rigtig god og interessant eftermiddag med udbytte og positive tilbagemeldinger fra personalegruppen, som spændte fra SFO-personale til undervisere i 10. klasse.”

Deltager, Klostermarksskolen Aalborg

Det lærer du på kurset

På kurset introduceres du til kognitive vanskeligheder, og hvilken betydning disse har i en uddannelsesmæssig kontekst. Derefter introduceres en lang række konkrete, understøttende undervisningstiltag, som kan indarbejdes didaktisk og organisatorisk på skolerne for at støtte disse unge.

Kursets varighed og format

Kurset er udarbejdet som et heldagskursus på 5,5 timer eller som halvsdagskursus på 3 timer. I en stærkt forkortet form kan det også afholdes som et oplæg på 1,5 time. Arbejdsformen veksler mellem oplæg og gruppediskussion af cases/problematikker.

Formål

Unge i mistrivsel både med og uden diagnose kan være vanskelige at håndtere både i undervisningssituationer og organisatorisk. Man kommer naturligt til at fokusere på deres følelsesmæssige tilstand, som imidlertid kan være vanskelig umiddelbart at håndtere i undervisningssituationer.

Det er oplægsholdernes pointe, at man i uddannelsessammenhæng i stedet skal rette fokus på, at mange af disse unge – enten i udgangspunktet eller som følge af deres belastningstilstand – har kognitive vanskeligheder i form af bl.a. problemer med koncentration og overblik, hvilket kan give undervisere mv. mere konstruktivt pædagogisk handlerum.

De kognitive vanskeligheder stiller sig i vejen for indlæring og udvikling, og risikoen for frafald stiger, når de kognitive ressourcer overbelastes. Der kan være en stor gevinst både for den unge og for skolerne ved at arbejde med at tilpasse undervisning og organisation, så eleverne oplever bedre mestring af uddannelsen og ikke er i så stor risiko for at falde fra.

Undervisere

Mikkel Gade
Mikkel GadeLektor, læsevejleder og SPS-koordinator
Ansat på Aalborg Katedralskole.
Louise Meldgaard Bruun
Louise Meldgaard BruunSpecialpsykolog i psykiatri
Ansat i psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital.