SÅRBARE

HJERNER.

MIKKEL GADE • LEKTOR, LÆSEVEJLEDER OG SPS-KOORDINATOR.

LÆR MERE

SÅRBARE HJERNER.

FOKUS PÅ KOGNITION.

Kognitive vanskeligheder er usynlige vanskeligheder, som ofte optræder i forbindelse med psykiske vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og ordblindhed, og som påvirker ens hukommelse, overbliks- og fokuseringsevne samt koncentration – alt sammen kognitive funktioner, der er essentielle, når man skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse elever mistolkes ofte som dumme og dovne, men vanskelighederne har reelt ikke noget med deres begavelse at gøre.

Elever med sådanne vanskeligheder hjælper man ikke i uddannelsessektoren ved at fokusere på deres diagnose. Diagnoser hører til i behandlingssystemet, og pædagogisk/didaktisk kan de ikke bruges til ret meget, men de kognitive vanskeligheder går i høj grad på tværs af diagnoser, og disse kan man imødekomme i undervisningssammenhænge.

Elevers begavelse og færdigheder kan man naturligvis ikke ændre på. Psykologer og psykiatere kan arbejde med elevers følelser, hvilket man ikke skal gøre i uddannelsessammenhæng. I stedet skal man fokusere på elevernes kognition, hvilket giver lærere, ledere, studievejleder og ledere et reelt handlerum, når studiehverdag og undervisning skal tilrettelægges.

Kurser og foredrag

KURSER OG FOREDRAG.

DET TILBYDER JEG.

Kommende kurser

KOMMENDE KURSER.

Hvem er jeg?

HVEM ER JEG.

BAGGRUND OG FAGLIGE INTERESSER.

Jeg har en dyb, faglig interesse inden for kognitivt baseret undervisning, studieteknik og studiestøtte – ofte med udgangspunkt i unge med en sårbar kognitiv profil. Endvidere har jeg beskæftiget mig indgående med it i undervisningen samt flerfaglighed/videnskabsteori.

Min uddannelsesmæssige baggrund er en cand. mag. i dansk og filosofi samt læsevejleder. Derudover en kandidatgrad i læring og forandringsprocesser.

Til dagligt er jeg lektor, læse-skrivevejleder og SPS-koordinator på Aalborg Katedralskole. I mange år har jeg arbejdet med pædagogisk udvikling og gennemført efterhånden mange pædagogiske udviklingsprojekter.

CV.

2020- : Censor på læreruddannelserne i dansk og på PD-uddannelserne i læsevejledning
2011- : Lektor på Aalborg Katedralskole. Undervisning i dansk og filosofi og varetager læse-skrivevejlederfunktionen og er SPS-koordinator
2008-2011: Adjunkt på Skive Handelsskole. Undervisning i dansk og kulturforståelse samt læse-skrivevejleder

UDVALGTE UDVIKLINGSPROJEKTER.

2020- : Udvikling af ordblinde-HF-linje – ”HF Plus”
2020: Flerfaglig styregruppe – udvikling af videnskabsteoriundervisning
2020: Inddragelse af læse-skriveteknologi i undervisningen på HF
2019: Udvikling af tolærerordning i engelskundervisningen på HF
2017-2018: Kommunikation på Aalborg Katedralskole (nyt intranet/Office 365)
2017-2020: OneNote-klasse
2017-2020: Progressionsplan for digital dannelse
2015-2016: Digitalisering af noter (Aalborg Katedralskole og SDU)
2015: Surface/OneNote – tablets som digitale tavler
2014: Kognitive vanskeligheder og studieteknik (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK)
2013-2016: Digitale klasser – et skolebaseret projekt om digital dannelse

PUBLIKATIONER.

Kronik: Brug momentet!

Klik på billedet for at læse artiklen på gymnasieskolen.dk

De oversete vanskeligheder hos sårbare elever

Klik på billedet for at læse artiklen på gymnasieskolen.dk

KONTAKT MIG

KONTAKT.

Vil du vide mere om de kurser og foredrag, jeg kan tilbyde, så kontakt via formularen herunder eller send en e-mail til mail@mikkelgade.eu.