Sårbare hjerner og overgange

Det lærer du på kurset

På kurset introduceres du til kognitive vanskeligheder, hvilken betydning disse har i en uddannelsesmæssig kontekst, og hvordan man kan opspore unge, der er ramt heraf. Derudover søger vi at afdække, hvilke barrierer disse unge kan møde i en ny uddannelseskontekst, og der foreslås interventioner, der kan imødekomme udfordringerne både i vejledning og på uddannelserne.

Kursets varighed og format

Kurset er udarbejdet som halvsdagskursus på 3 timer eller oplæg på 1,5 time.

Formål

Overgangssituationer mellem forskellige uddannelseskontekster er særligt vanskelige for børn og unge i mistrivsel og børn og unge med diagnoser, da de ofte er bange for at blive opfattet som “mærkelige” eller som nogen, der skal have særhensyn.

Præstionssamfundet og uddannelseskulturerer bidrager i den sammenhæng negativt til børn og unges forestillinger om, hvordan man er en god elev/studerende. Det resulterer ofte i, at fx psykiske vanskeligheder skjules, hvorved det er svært for uddannelsesinstitutionerne at iværksætte støttende tiltag – fx i form af SPS. Disse unge vil ofte have kognitive vanskeligheder – enten i udgangspunktet eller som følge af deres belastningstilstand – i form af bl.a. problemer med koncentration og overblik. Det bevirker ofte, at børn og unge i mistrivsel og med diagnoser har svært ved at honorere de krav, der stilles på ungdomsuddannelserne, hvilket giver risiko for frafald og øget belastning.

Det er oplægsholdernes pointe, at fokus på kognitive vanskeligheder i stedet for diagnoser i vejledning og på de enkelte uddannelser kan være afstigmatiserende og gøre samtaler om støttetiltag lettere. Dertil er kognitive vanskeligheder ofte oversete i opsporing af målgruppen, hvorfor et fokusskifte også vil være fordelagtigt her.

Undervisere

Mikkel Gade
Mikkel GadeLektor, læsevejleder og SPS-koordinator
Ansat på Aalborg Katedralskole.
Louise Meldgaard Bruun
Louise Meldgaard BruunSpecialpsykolog i psykiatri
Ansat i psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital.