AppWriter i undervisningen

Det lærer du på kurset

AppWriter og andre kompenserende it-værktøjer kan støtte ordblinde elever i stor grad ved læsning og skrivning, men det er en udfordring at få eleverne til at anvende dem i undervisningen – både fordi der skal følges op på instruktioner, og da nogle af eleverne føler skam ved at anvende dem.

Der er derfor et stort potentiale både for ordblinde elever, men også for elever uden ordblindeproblematikker i forhold til at anvende AppWriter som læringsredskab i undervisningen. Med baggrund i erfaringer med at integrere AppWriter på HF vil oplægget give forskellige idéer til, hvordan man kan anvende AppWriter i den daglige undervisning.

Kursets varighed og format

Kurset kan afholdes som halvdagskursus på 3 timer eller som workshop på 1,5 time. Kurset veksler mellem oplæg og konkrete øvelser.

Underviser

Mikkel Gade
Mikkel GadeLektor, læsevejleder og SPS-koordinator
Ansat på Aalborg Katedralskole.