Ordblindhed og undervisning

Det lærer du på kurset

Mange lærere er usikre på, hvordan de bedst muligt hjælper ordblinde i undervisningen, og hvornår de giver nok hjælp. Udgangspunktet er, at ordblinde er ordblinde i alle fag, og at det er vigtigt, at alle fag bidrager til at hjælpe hermed, men også, at det ikke nødvendigvis kræver særligt mange ændringer af undervisningspraksis før, at ordblinde i højere grad bliver inkluderet heri.

Kurset vil tage udgangspunkt i, hvad ordblindhed er, og hvilke konsekvenser det får for ordblindes måde at lære på. Dernæst vil det introducere konkrete undervisningsstrategier for ordblinde samt den læse-skriveteknologi, ordblinde anvender.

Kursets varighed og format

Kurset kan have en varighed på 2 eller 3 timer og veksler mellem oplæg og konkrete øvelser.

Undervisere

Mikkel Gade
Mikkel GadeLektor, læsevejleder og SPS-koordinator
Ansat på Aalborg Katedralskole.