Sårbare hjerner

Kognitive vanskeligheder er usynlige vanskeligheder, som ofte optræder i forbindelse med psykiske vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og ordblindhed, og som påvirker ens hukommelse, overbliks- og fokuseringsevne samt koncentration – alt sammen kognitive funktioner, der er essentielle, når man skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse elever mistolkes ofte som dumme og dovne, men vanskelighederne har reelt ikke noget med deres begavelse at gøre.

Elever med sådanne vanskeligheder hjælper man ikke i uddannelsessektoren ved at fokusere på deres diagnose. Diagnoser hører til i behandlingssystemet, og pædagogisk/didaktisk kan de ikke bruges til ret meget, men de kognitive vanskeligheder går i høj grad på tværs af diagnoser, og disse kan man imødekomme i undervisningssammenhænge.

Elevers individuelle forudsætninger for læring og uddannelse kan beskrives med følgende model, som jeg har udviklet sammen med specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun:


Elevers begavelse og færdigheder kan man naturligvis ikke ændre på. Psykologer og psykiater kan arbejde med elevers følelser, hvilket man ikke skal gøre i uddannelsessammenhæng, men i stedet fokusere på elevernes kognition, hvilket giver lærere, ledere, studievejleder og ledere et reelt handlerum, når studiehverdag og undervisning skal tilrettelægges.

Louise Meldgaard Bruun og Line Kirstine Hauptmann har udviklet følgende kognitionsmodel, som er udgangspunktet herfor:
Fra Bruun & Hauptmann, Kognitiv remediering, 2021.Mit bidrag hertil er pædagogiske strategier, der honorerer deficits på kognitionsmodellens forskellige dele.