Tilrettelæggelse af specialpædagogisk støtte (SPS)

Send forespørgsel

Det lærer du på kurset

Det er dokumenteret, at elever med ordblindhed, psykiske vanskeligheder mv. klarer sig godt på ungdomsuddannelserne, hvis de får den rette SPS-støtte. På kurset introduceres du til, hvordan man kan tilrettelægge SPS-støtte både individuelt, på hold og i undervisningen. Under kurset berører vi emner som elevtyper, pædagogiske strategier, mentorrollen samt organisering.

Kursets varighed og format

Kurset kan afholdes som heldagskursus på 6 timer eller halvdagskursus på 3 timer. Kurset veksler mellem oplæg og konkrete øvelser.

Undervisere

Mikkel Gade
Mikkel GadeLektor, læsevejleder og SPS-koordinator
Ansat på Aalborg Katedralskole.